Agenda


Zaterdag 21 en zondag 22/10/2023
OLV ter Hoyen kerk, Klein Begijnhof, Lange Violettestraat 77, 9000 Gent

  • Johann Joseph Fux – Te Deum K 270
  • František Ignác Antonín Tůma – Stabat Mater dolorosa
  • Missa Divi Xaverii Jan Dismas Zelenka – ZWV 12